Levélváltás a DMRV-vel – vízdíj

Úgy véljük mindenki érdeke (Ld. korábbi írásunk), hogy tisztázódjon ez a kérdés, a veresi vízfogyasztó polgároknak, az önkormányzatnak, a DMRV-nek, a tavak tisztaságáért aggódó zöldeknek, a kormrányzati kommunikációnak. Ezért a legilletékesebbel, a vízművekkel fel is vettük a kapcsolatot. Levelünket ld. alább:

Tisztelt DMRV!

Köszönjük levelüket. Arról is tájékoztatnak, hogy további panasz esetén hová fordulhatunk. Mi azonban nem panaszkodni szeretnénk, hanem megérteni a helyzetet, és úgy véljük itt az Önök szakértelmére nyugodtan támaszkodhatunk, ezért engedjék meg, hogy feltegyük azt a kérdést, amelyre úgy véljük korábbi levelükben sem Önök, sem pedig városunk jegyzője a helyi újságban nem tértek ki.

A honlapjukon található adatok alapján az Önök szolgáltatási területén Üröm településen kimagaslóan a legalacsonyabb a vízterhelési díj mértéke, miközben ott a szorzó magasabb, mint Veresegyházon illetve közműtársulásunk másik két településén, Erdőkertesen és Szadán. Gödöllő, ahol 17 Ft helyett csak 12 a vízterhelési díj, a jogszabály (27/2004. KvVM rendelet) szerint szintén fokozottan érzékeny területen fekszik, csakúgy, mint a Duna parti települések jelentős része (pl. Vác és Dunakeszi). Az azonos mértékű vízterhelési díj azt feltételezi, hogy e településeken sokkal hatékonyabb szennyvíztisztító mű üzemel, mint Veresegyházon.

Szintén fokozottan érzékeny a Balaton vízgyűjtője és Pécs környéke is, ahol a szolgáltatójuk által közzétett adatok alapján mégis csak 4-6 Ft/m3 a vízterhelési díj. Nem világos, hogy adódhatnak ekkora különbségek nagyjából azonos technológia alkalmazása mellett.

Van egy – a vízkivétel és a szennyvíztelep szennyezőanyag kibocsátásának különbségei alapján képzett – alapszám, ami megszorzásra kerülhet, és Önök a szorzószámról adtak felvilágosítást, de arról nem, hogy milyen alapszámot szoroznak, az alapszám miként, mikor, és ki állapította meg, illetve kitől kaphatunk erre vonatkozóan felvilágosítást? Ha erre választ kapunk, el tudjuk fogadni a 17 Ft/m3-es veresegyházi díjazást, ami jóval magasabb az ország más területeinél.

Úgy véljük, hogy az ország egyik legfejlettebb tisztítóműve által az élővízbe kibocsátott tisztított szennyvíz minősége alapján nálunk alacsonynak kellene lennie a vízterhelési díjnak.

Mindezek alapján legyenek szívesek az alábbi kérdéseinkre választ adni:

1.       Történt-e mintavétel a veresegyházi szennyvíztisztító kibocsátásának meghatározásához?

2.       Ki és mikor állapította meg a kibocsátott vízterhelő anyagok mennyiségét?

3.       Ez a 2012. december 1-én átadott szennyvíztisztító megnyitása előtti vagy utáni mintavételezés alapján történt-e?

4.       Mennyi a vízterhelési díj számítása szempontjából releváns összetevők kibocsátott mennyisége?

5.       Mennyi ugyanezen összetevők  mennyisége a vízkivétel során?

6.       Veresegyházon és a társulás által érintett másik két településen a saját szennyvíztelepe által kibocsátott vízterhelő anyagok mennyisége után lett-e meghatározva a vízterhelési díj mértéke?

E kérdésekre azért szeretnénk választ kapni, mert a meghatározott összeg azt feltételezi, hogy a nagyon korszerűnek mondott tisztítómű ellenére igen jelentős mennyiségű szennyezőanyag kerül vissza az élővízbe. Ez azért is különösen aggályos, mert a településünkön átfolyó befogadó élővíz jelenleg is olyan tavakat táplál, amelyek rekreációs céllal is működnek (strandfürdő, jóléti tó).  Ha valóban magas koncentrációban kerül az élővízbe szennyezőanyag – a magas talajterhelési díj sajnos erre utal -, akkor ezek működése veszélybe kerül.

Mivel a befizetett vízterhelési díj teljes összegét a vonatkozó jogszabály szerint Önöknek tovább kell utalni az Államkincstár felé, ezért mind a Veresegyházi Szennyvízközmű Társulás településeinek lakosai, mind az Önök közös érdeke a jelenlegi valós kibocsátás alapján számítani a vízterhelési díjat e településekre.

Megtisztelő válaszát előre is köszönjük!